OUTSOURCING

Jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się metod i zarazem najczęściej wykorzystywany przez firmy sposób na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Wprawdzie niektórzy twierdzą, że wdrażając go w swojej firmie automatycznie „likwidujemy miejsca pracy”. Jednak jest to korzyść dla przedsiębiorstw i tego nie można podważyć.

CO TO JEST I JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

Outsourcing jest to skrót trzech angielskich słów:

 • outside – zewnętrzny
 • resource – zasoby
 • using – korzystanie

Z tłumaczenia oznacza to korzystanie z zewnętrznych zasobów. W praktyce wygląda to tak, że firma część swoich zadań deleguje firmom zewnętrznym. Nie ma przy tym konieczności zatrudniania pracowników do określonych zadań.

Słowo outsourcing zostało użyte po raz pierwszy w roku 1979 jako odniesienie do zakupu koncepcji niemieckich projektantów przed brytyjski przemysł motoryzacyjny. Jednak jego idea powstała już wcześniej.

Nie można zrobić nic innego, jak tylko przytoczyć cytat Henry’ego Forda z 1923 roku:

Prosty praktyczny przykład: Firma ABC posiada wielki biurowiec, który trzeba codziennie sprzątać. Jednak dyrektor nie szuka etatowej sprzątaczki, którą zatrudniałaby jego firma. Wynajmuje firmę XYZ, która specjalizuje się w sprzątaniu biur.

Najpopularniejsze obszary z jakich korzystamy w ramach outsourcingu

 • księgowość i rachunkowość,
 • zaopatrzenie­,
 • generowanie leadów sprzedażowych,
 • opieka prawna,
 • szkolenia,
 • usługi kurierskie,
 • ochrona biur,
 • sprzątanie biur,
 • działania IT,
 • marketing,
 • druk materiałów reklamowych.

Jak łatwo da się zauważyć, outsourcing tak naprawdę nie zabiera miejsc pracy. Podejmując decyzję o wdrożeniu w firmie outsourcingu należy pamiętać, że w pierwszej kolejności trzeba działać rozważnie i odpowiedzialnie. Dążenie do redukcji kosztów nie powinno stać się priorytetem. A dzięki odpowiednio dobranym firmom outsourcingowym nasza pozycja na rynku będzie się ciągle umacniać.